Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
October 21, 2009
Image Size
112 KB
Resolution
700×987
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,314
Favourites
41 (who?)
Comments
21

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×
Bicof story by phongduong Bicof story by phongduong
My trip to Bucheon Korea
Add a Comment:
 
:iconartieyoon:
artieyoon Featured By Owner Jun 16, 2010
안녕하세요~ 한국에선 즐거우셨나요? ^-^
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jun 18, 2010  Professional Digital Artist
say what? :confused:
Reply
:iconbuta0309:
buta0309 Featured By Owner Oct 31, 2009  Student Traditional Artist
xD!
anh xài trình gì để vẽ cái này thế? có cả screen chấm chấm :3
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 31, 2009  Professional Digital Artist
photoshop thôi em.:d
Reply
:iconmoonywolf:
moonywolf Featured By Owner Oct 22, 2009
cool, man!! bận đi chơi dzữ wá. thiệt la sung sướng wá đi! :D
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 22, 2009  Professional Digital Artist
đi công tác chứ !;)
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Oct 22, 2009  Student General Artist
ờ...anh biết tiếng hàn à?cái chữ trên bìa đẹ;p đấy?nghĩ gì ấy anh nhỉ?
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 22, 2009  Professional Digital Artist
"xin chào " :P
Reply
:iconkeira-bui:
Keira-Bui Featured By Owner Oct 22, 2009  Professional General Artist
Bức này là bìa truyện của anh ạ ? :">

Muốn đi Seoul giống anh quá hà XD
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 22, 2009  Professional Digital Artist
hihi ừa. Cố lên sau e tha hồ đi các nước phát chán lên ấy chứ!:D
Reply
Add a Comment: