Shop Mobile More Submit  Join Login
Mrs Suginami by phongduong Mrs Suginami by phongduong
Mrs Suginami
Add a Comment:
 
:icontuyetdinhsinhvat:
tuyetdinhsinhvat Featured By Owner Jan 4, 2010
quá thích luôn í ạ :*
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jan 5, 2010  Professional Digital Artist
Thanks :hug:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jan 1, 2010
đây là con gấu ạ ?
nhìn dễ thương thế :">
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jan 4, 2010  Professional Digital Artist
chính xác ;)Thankiu
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jan 5, 2010
nhìn giống madam misa quá:)
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jan 5, 2010  Professional Digital Artist
là ai vầy :lol:
Reply
:iconlovepeace-s:
Lovepeace-S Featured By Owner Jan 5, 2010
là con gấu misa trong hoạt hình liên xô hồi xưa :)
Reply
:iconthuylinh:
thuylinh Featured By Owner Sep 12, 2009
Có vài nét mà vẽ được thế này, khéo thật đấy!
Mà xin lỗi anh chứ quý bà này trông hao hao Scooby Doo :D
Em đùa đấy nhá ^^
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Sep 14, 2009  Professional Digital Artist
:lol: scoobeedoobeedoooooo..
Reply
:iconchirparo:
chirparo Featured By Owner Jul 3, 2009  Professional Filmographer
Sách gì jạ?
Reply
:iconsmallinu:
smallinu Featured By Owner Jun 30, 2009  Hobbyist Traditional Artist
anh minh họa cho sách à? :D
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 1, 2009  Professional Digital Artist
yep :nod:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 30, 2009
Image Size
459 KB
Resolution
2100×1226
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,938
Favourites
39 (who?)
Comments
12
×