Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
September 7, 2009
Image Size
445 KB
Resolution
800×800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,280
Favourites
107 (who?)
Comments
26

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×
Rooftop trees by phongduong Rooftop trees by phongduong
An illustration of a comic book for education.
Add a Comment:
 
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Oct 22, 2009
em thấy phối cảnh tranh này không được đẹ;p như những gì anh đã từng vẽ, em không thấy độ hút của ban công nơi bà già đang ngồi so với mặt đường ở dưới. NÓi chung em thấy góc bà già ngồi rất đẹ;p, nhưng ghé;p với cái mặt đường kia thì không hút lắm
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 22, 2009  Professional Digital Artist
thực ra phối cảnh của bức này ko quan trọng lắm, vì độc giả là các cháu lớ;p 1, 2,3 nên cảm nhận về độ sâu của trẻ con cũng rất khác ta :P
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Oct 22, 2009
Ô, thế thì em không có gì để nói bác ạ.....XD....Dù gì em cũng thấy từng-phần-rất-là-đẹ;p.....XD...........
Reply
:iconmasanakamura:
MasaNakamura Featured By Owner Oct 9, 2009
WOW! amazing
Reply
:iconga-doll:
ga-doll Featured By Owner Sep 9, 2009
kooooo. đoạn nỳa phải vẽ nhìn từ dướilên để đánh lừa khán giả chứ!!!
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Sep 9, 2009  Professional Digital Artist
trang trước đánh lừa rồi cưng;)
Reply
:iconiiixandap:
IIIXandaP Featured By Owner Sep 9, 2009  Hobbyist Digital Artist
Once again, awesome !!

May I know what's written on the image ??
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Sep 9, 2009  Professional Digital Artist
"It's interesting to plant trees, Don.." :D
Reply
:iconiiixandap:
IIIXandaP Featured By Owner Sep 14, 2009  Hobbyist Digital Artist
Oh, cool, and I totally agree with that :XD:
Reply
:icongillham-san:
Gillham-san Featured By Owner Sep 9, 2009
This has to be my favourite of the three posted, with is well observed looseness and perspective. (^_^)
Reply
Add a Comment: