Shop Mobile More Submit  Join Login
The mole cinema by phongduong The mole cinema by phongduong
Cinema in mole's world :P
Add a Comment:
 
:icondenzel01:
denzel01 Featured By Owner Sep 21, 2014  Hobbyist General Artist
quite Ghibli-ish
Reply
:iconmina-i:
mina-i Featured By Owner Dec 31, 2010  Student General Artist
lol i love it :dance:
i'd love to watch a movie with them too ^^
Reply
:iconcatcatmycat:
catcatmycat Featured By Owner Dec 29, 2010
WAAAAAAAA
Reply
:iconga-doll:
ga-doll Featured By Owner Dec 6, 2009
bọn chuột chũi này coi thường con người cho bõ ghét đây mà, dám bảo ngừơi ăn rác cho nó!
Reply
:icongarnetquyendinh:
GarnetQuyenDinh Featured By Owner Nov 6, 2009  Hobbyist Digital Artist
wow~
chi tiet ghe
em phuc anh luon:worship:
Reply
:iconga-doll:
ga-doll Featured By Owner Oct 27, 2009
sự ám ảnh mang tên xhcn..
Reply
:iconmoonywolf:
moonywolf Featured By Owner Oct 26, 2009
coolll :clap: cho triển lãm hah? :D
Reply
:iconkannymos:
KannyMOs Featured By Owner Oct 26, 2009  Hobbyist Traditional Artist
ack! Chuột chũi X:
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Oct 25, 2009
LOL! Love the trash can :rofl:
Reply
:iconryano6:
RyAno6 Featured By Owner Oct 24, 2009  Professional Traditional Artist
.. một góc không gian sinh hoạt của chuột nhũi!! :"D thú vị và đáng yêu ghê!! :deviation::deviation:
Reply
:iconaquaran:
Aquaran Featured By Owner Oct 24, 2009   Digital Artist
OMG.Cổ động xã hội chủ nghĩa :-o,các anh vẽ rock quá 8->
Reply
:iconerugopurakushi:
ErugoPurakushi Featured By Owner Oct 24, 2009  Hobbyist General Artist
Amazing like rest your works!
Reply
:icongillham-san:
Gillham-san Featured By Owner Oct 24, 2009
Cool.
Reminds me of old-fashioned single screen cinema's i went to as a child. (^_^)
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Oct 24, 2009  Student General Artist
ố ồ
cái poster
Reply
:iconsagitt000:
Sagitt000 Featured By Owner Oct 23, 2009
Hự. Ý tưởng độc quá.
Cái fim đang chíu sao thấy giống cái poster cổ động đồng bào Việt Nam đua nhau đi bầu cử thế anh?
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 23, 2009  Professional Digital Artist
không chỉ cổ động bầu cử mà hầu như cái nào cũng thế. chính nó đó :lol:
Reply
:iconotiar:
Otiar Featured By Owner Oct 23, 2009  Student General Artist
Cho tôi xin rác =)))))))))))))))))
Reply
:icondoraeminemon:
Doraeminemon Featured By Owner Oct 23, 2009
Anh lấy ý tưởng đâu ra vậy ?
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 23, 2009  Professional Digital Artist
hỏi ấm ớ nhể :lol:
Reply
:icondoraeminemon:
Doraeminemon Featured By Owner Oct 24, 2009
Chứ k phải ai cũng ngồi vẽ rạ;p chiếu bóng của chuột trũi đâu >"<
Reply
:iconchirparo:
chirparo Featured By Owner Oct 23, 2009  Professional Filmographer
Illustrate mới hả anh?
><
Nhìn hay quá ><

Mà anh làm ánh sáng thế nào hay thế? Rõ ràng là tông xám mà tranh nhìn vẫn trong, k bị bạc :|
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 23, 2009  Professional Digital Artist
Em thấy trong thực ra vì trong tranh anh có đủ độ đậm và sáng, có độ tương phản ở một số chỗ nên trông sắc độ không bị nhờ nhờ, còn cả một số chỗ màu tươi và có sắc nữa (mấy cái màu đỏ cam ấy) :D
Reply
:iconchirparo:
chirparo Featured By Owner Oct 23, 2009  Professional Filmographer
Nghe đơn giản vậy mà khó quá ><

Chừng này em phải học nhiều nữa ><

À mà em thích cả cách anh tô da của cô dâu trong bức Bà nội tướng nữa >< Em thử mãi mà vẫn k tạo được sắc độ như thế :|
Reply
:iconkuso-e:
KuSo-e Featured By Owner Oct 23, 2009
State sponsored messages!
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 23, 2009  Professional Digital Artist
haha, it's depend on which point of view..:lol:
Reply
:iconkuso-e:
KuSo-e Featured By Owner Oct 24, 2009
all right, great work on this piece btw
Reply
:iconrunbogle:
runbogle Featured By Owner Oct 23, 2009  Hobbyist Photographer
em sẽ đi tự kỉ ngay la75p tức. T0T . anh làm cái ánh sáng sao hay thế nhỉ.
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Oct 23, 2009  Professional Digital Artist
:D
Reply
:iconbyowt1125:
ByoWT1125 Featured By Owner Oct 23, 2009  Student
LOL WC! XDD
Reply
:iconbrianedwardmiller:
BrianEdwardMiller Featured By Owner Oct 23, 2009  Professional Digital Artist
lol - love it!
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
October 23, 2009
Image Size
695 KB
Resolution
1100×541
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
5,514
Favourites
166 (who?)
Comments
30

License

Creative Commons License
Some rights reserved. This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 License.
×