Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
July 5, 2009
Image Size
105 KB
Resolution
150×150
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,338
Favourites
80 (who?)
Comments
36
Downloads
52
×
my new avatar by phongduong my new avatar by phongduong
My new avatar
Add a Comment:
 
:iconguide-girl:
Guide-girl Featured By Owner Aug 31, 2009
It looks very great! :D
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Jul 18, 2009
Hay thật!! Từ bây giờ anh muốn trả lời "ok" thì chỉ cần đưa cái ava ra, đúng ko? :D
:iconphongduong:: ừ
: ))
Reply
:iconryano6:
RyAno6 Featured By Owner Jul 10, 2009
anh cu' gat toi gat lui hoai` em nhuc dau` qua'!!:innocent::innocent:
Reply
:iconmoonywolf:
moonywolf Featured By Owner Jul 6, 2009
cái nì có thể đi kèm với 1 bài death làm theme song hay rì đó đại loại vậy :D
cool!
Reply
:icondanghieu:
Danghieu Featured By Owner Jul 6, 2009  Hobbyist Traditional Artist
a làm j mà ... gật lia lịa vậy :|
Reply
:iconchirparo:
chirparo Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Filmographer
Quá chuẩn :D
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Jul 5, 2009
Nhìn cái ava mà đau hết cả cổ anh ạ
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
anh bị chứng đau cổ kinh niên nên cứ phải gật gù suốt cho đỡ mỏi :P
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Jul 5, 2009
O, em tuong? cang` gat gu` cag` dau chu'....em kinh nghiem day` meh` va` cai' tro` dau lug dau co? dey nay`...XD...
Reply
:iconk0r2n3h:
K0R2N3H Featured By Owner Jul 5, 2009   Interface Designer
Awesome animation.

Btw, your icon makes it easy for jokes, doesn't it?

:iconphongduong:... thought so.
Reply
Add a Comment: