Shop Mobile More Submit  Join Login
my new avatar by phongduong my new avatar by phongduong
My new avatar
Add a Comment:
 
:iconguide-girl:
Guide-girl Featured By Owner Aug 31, 2009
It looks very great! :D
Reply
:iconredsama:
redsama Featured By Owner Jul 18, 2009
Hay thật!! Từ bây giờ anh muốn trả lời "ok" thì chỉ cần đưa cái ava ra, đúng ko? :D
:iconphongduong:: ừ
: ))
Reply
:iconryano6:
RyAno6 Featured By Owner Jul 10, 2009
anh cu' gat toi gat lui hoai` em nhuc dau` qua'!!:innocent::innocent:
Reply
:iconmoonywolf:
moonywolf Featured By Owner Jul 6, 2009
cái nì có thể đi kèm với 1 bài death làm theme song hay rì đó đại loại vậy :D
cool!
Reply
:icondanghieu:
Danghieu Featured By Owner Jul 6, 2009  Hobbyist Traditional Artist
a làm j mà ... gật lia lịa vậy :|
Reply
:iconchirparo:
chirparo Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Filmographer
Quá chuẩn :D
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Jul 5, 2009
Nhìn cái ava mà đau hết cả cổ anh ạ
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
anh bị chứng đau cổ kinh niên nên cứ phải gật gù suốt cho đỡ mỏi :P
Reply
:iconoscar2605:
oscar2605 Featured By Owner Jul 5, 2009
O, em tuong? cang` gat gu` cag` dau chu'....em kinh nghiem day` meh` va` cai' tro` dau lug dau co? dey nay`...XD...
Reply
:iconk0r2n3h:
K0R2N3H Featured By Owner Jul 5, 2009   Interface Designer
Awesome animation.

Btw, your icon makes it easy for jokes, doesn't it?

:iconphongduong:... thought so.
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
:lol:
Reply
:icontruonggiang-kts:
truonggiang-kts Featured By Owner Jul 5, 2009  Student Digital Artist
nhìn giống chứng "gật gù" đến chết ở Châu Phi anh ạ ^^
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
:rofl:
Reply
:iconclarity92:
Clarity92 Featured By Owner Jul 5, 2009
Awsome! Reminds me of the music vid for breaking the habit.
Reply
:iconerugopurakushi:
ErugoPurakushi Featured By Owner Jul 5, 2009  Hobbyist General Artist
Good job, man! Keep it :D
Reply
:iconsomeguy117:
SomeGuy117 Featured By Owner Jul 5, 2009
IM BREAKING THE HABIT TONIGHT!!! God I love Linkin Park. Sorry I couldnt resist,really its cool.
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
ah yes, me too! :D THanks
Reply
:icontta269:
tta269 Featured By Owner Jul 5, 2009
Muốn cool thì phải làm avatar động :) :iconphongduong: (gật gù gật gù;)
Reply
:iconalex-tuan:
alex-tuan Featured By Owner Jul 5, 2009
ặc ặc =))
Reply
:iconkaiba6:
kaiba6 Featured By Owner Jul 5, 2009
cool! :D
Reply
:iconnad-papertiger:
Nad-PaperTiger Featured By Owner Jul 5, 2009
Are you an idiot?
:iconphongduong:

^^ ^^ ^^ I'm kidding
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
:lol: :lmao:
Reply
:iconaudioboy:
AudioBoy Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Traditional Artist
Nice, how many frames?
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
8 only :D
Reply
:iconaudioboy:
AudioBoy Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Traditional Artist
Awesome *knuckle-bash*
Reply
:iconnorwegiansoul:
Norwegiansoul Featured By Owner Jul 5, 2009
i like it
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
:handshake:
Reply
:iconiiixandap:
IIIXandaP Featured By Owner Jul 5, 2009  Hobbyist Digital Artist
WOW.

This is so AWESOME XDD !!
Reply
:iconsplendidriver:
splendidriver Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
Ko thể đỡ được :lol:
Reply
:iconyatan01:
yatan01 Featured By Owner Jul 5, 2009
cool :)
did you use video ref for the transition?
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Digital Artist
nah.. just doodle it :D no ref
Reply
:iconiiixandap:
IIIXandaP Featured By Owner Jul 5, 2009  Hobbyist Digital Artist
Pro pro !!

It's so like, intense and cool XD
Reply
:iconchasse-neige:
Chasse-Neige Featured By Owner Jul 5, 2009
Oh :)
It's quite disturbing to me... in a good way ;)
Reply
:icontidus-902000:
Tidus-902000 Featured By Owner Jul 5, 2009
...*gật gù* đẹ p thật
Reply
:iconjasonogayon:
jasonogayon Featured By Owner Jul 5, 2009  Professional Traditional Artist
cool. :D
Reply
:iconmadpuppies:
MadPuppies Featured By Owner Jul 5, 2009
Awesome. O-:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 5, 2009
Image Size
105 KB
Resolution
150×150
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,487
Favourites
80 (who?)
Comments
36
Downloads
56
×