Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
March 27, 2009
Image Size
263 KB
Resolution
850×849
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,771 (1 today)
Favourites
200 (who?)
Comments
51
Downloads
130
×
stop by phongduong stop by phongduong
a comic page of an educative project for 1st grade children
Add a Comment:
 
:iconindianajonas:
IndianaJonas Featured By Owner Jun 28, 2010  Student General Artist
Wow this is great! Giving me a really childish feeling :D
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jun 29, 2010  Professional Digital Artist
I love to hear that, thank you ;)
Reply
:iconindianajonas:
IndianaJonas Featured By Owner Jun 29, 2010  Student General Artist
U´re welcome :P
Reply
:iconkendo-rp:
KenDo-RP Featured By Owner Mar 6, 2010  Hobbyist Photographer
Yu qu :X:X:X:X:X
Reply
:icontchokun:
tchokun Featured By Owner Jun 13, 2009  Professional Filmographer
really great job!
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jun 15, 2009  Professional Digital Artist
Thanks a lot ;)
Reply
:iconthuyngan:
thuyngan Featured By Owner Jun 6, 2009  Student General Artist
em ko biết là anh có còn vẽ tuổi teen già hay ko??
^_^
nhưng con nít thì rất sống động maù phối nhã và già dặn đến mức,em có cảm tưỏng anh đang vẽ cho ngưòi lớn thưỏng thức thì phải, vì con nít chỉ uă mấy thứ xanh đỏ thôi
(có gì hơi quá đáng ko nhỉ?"=.=)
Reply
:iconphongduong:
phongduong Featured By Owner Jun 7, 2009  Professional Digital Artist
Teen già là sao?:lol:
Chắc vậy rồi em ạ, anh cũng chưa nghiên cứu tâm lý trẻ con nhiều, anh chỉ vẽ dựa trên cảm giác của mình khi tự tưởng tượng hồi mình còn là trẻ con, mình chấ;p nhận được những phong cách gì thôi.:D
Reply
:iconpainera:
Painera Featured By Owner Jun 7, 2009
wow vậy chắc là tuổi thơ của anh thú vị lắm
Reply
:iconpainera:
Painera Featured By Owner May 26, 2009
mê cái phong cách này lâu lém roài. Well done! Hâm mộ quá keke
Reply
Add a Comment: